Máy Phát Điện - May Phat Dien

Chuyên cung cấp, phân phối máy phát điện chính hãng giá tốt.

Tin tức

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC): Tăng tuyên truyền để giảm sự cố

 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) hiện tại quản lý trên 25 nghìn CNVC lao động. Nhiều năm qua, NPC đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn – bảo hộ lao động như xây dựng bộ máy làm công tác an toàn, xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến an toàn lao động.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC): Tăng tuyên truyền để giảm sự cố

 Hội đồng bảo hộ lao động của NPC luôn chỉ đạo sát sao các đơn vị tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động tại các đơn vị; giới thiệu cho người lao động hiểu về luật pháp và chính sách, chế độ về AT-VSLĐ, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, vận động CNVC – LĐ chấp hành các quy định của tập đoàn và tổng công ty về AT-VSLĐ. Tập huấn, phổ biến và cập nhật các văn bản pháp luật về ATLĐ tới các giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch công đoàn cơ sở, trưởng phòng kỹ thuật, điều độ và tất cả cán bộ của phòng an toàn lao động. Riêng cán bộ làm công tác an toàn sau khi tập huấn định kỳ, hàng năm còn được tập huấn về nghiệp vụ làm công tác ATVSLĐ.

Hầu hết các đơn vị đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, xây dựng đội ngũ ATVSV và thực hiện tốt công tác bồi huấn sát hạch định kỳ cho công nhân, phổ biến, quán triệt tới người lao động pháp luật về công tác AT-VSLĐ trong sản suất kinh doanh; kịp thời thông báo tới người lao động những bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn lao động trong tổng công ty cũng như trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động; tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến tất cả người lao động để rút kinh nghiệm đề phòng tai nạn lao động tái diễn. Điều đó giúp cho người lao động tự nâng cao ý thức bảo vệ mình và bảo vệ những người cùng tham gia công tác trên lưới điện. Trong đó, việc trang bị đủ số lượng, chất lượng trang thiết bị, dụng cụ an toàn lao động cho các đơn vị, cá nhân được đặc biệt quan tâm.

 Hàng năm, chuyên môn và công đoàn cơ sở đều phối hợp với phòng an toàn lao động kiểm tra chéo giữa các đơn vị trực thuộc về công tác BHLĐ. Việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra chéo từ điện lực, xí nghiệp đến các phòng, chi nhánh, đội sản xuất đã được các đơn vị duy trì thường xuyên, nhờ đó đã tạo nên thói quen, ý thức của Người sử dụng lao động và người lao động về việc chấp hành những quy định của Nhà nước về công tác BHLĐ. Toàn tổng công ty còn liên tục thực hiện kiểm tra ATLĐ từ cấp công ty đến các phân xưởng, tổ đội và kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm quy trình về ATLĐ. Khá nhiều trường hợp đã phải cắt, giảm thưởng. Những động thái này đã góp phần làm giảm các vụ vi phạm do ý thức của người lao động được nâng cao từ đó giảm được tai nạn lao động. Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” cũng luôn được duy trì và triển khai trên phạm vi rộng và ngày càng có chiều sâu,.... Nhờ đó, năng suất lao động được tăng cao, số vụ tai nạn lao động ngày càng giảm, số vụ sự cố lưới điện luôn đảm bảo dưới mức suất sự cố theo quy định của tập đoàn.

Tuy nhiên, ông Vũ Văn Minh, Trưởng ban An toàn của NPC cũng thừa nhận, tình trạng chủ quan trong việc chấp hành các quy định về kỹ thuật an toàn khi làm việc chưa phải đã chấm dứt. Ý thức chấp hành quy định về công tác an toàn của người lao động có lúc vẫn còn thiếu tự giác. Nhiều đơn vị làm việc trên địa bàn rộng, ở vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức của CNVC-LĐ các vùng khác nhau nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động gặp không ít khó khăn. Đội ngũ KTVATCT của các đơn vị không đồng đều, khả năng phân tích, truyền đạt, phổ biến các văn bản, quy định về an toàn còn hạn chế. Vì vậy, các đơn vị phải thường xuyên tổ chức bồi huấn nghiệp vụ cho đội ngũ KTVAT chuyên trách. Cũng theo ông Minh, thời gian qua, công ty lưới điện cao thế miền Bắc đã thực hiện quy chế xét, trả lương cho kỹ thuật an toàn viên các phân xưởng từ phòng an toàn của công ty cũng đem lại hiệu quả tích cực, cách thức trả lương này cần được nhân rộng. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác an toàn ở cơ sở phải đi hiện trường nhiều, cần có chế độ thích đáng như quy định hỗ trợ tiền điện thoại, xây dựng quy chế trả lương…

Theo: CôngThương

Các tin khác